Kontakt

Univerzita Komenského v Bratislave


Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 440
81499 Bratislava 1

Telefón: 02/59244370
E-mail: denisa.komendova@rec.uniba.sk