Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
ODVZP-JLF-2017-114 DOHODA O ZABEZPEČENÍ MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH A PERSONÁLNYCH PODMIENOK NA ZÍSKANIE POTREBNÝCH PRAKTICKÝCH ZRUČNOSTÍ NA VÝKON ZDRAVOTNÍCKEHO POVOLANIA Univerzita Komenského v Bratislave - JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA UK V MARTINE 397865 STEFFI, s. r. o. 44110618 Iné 0,00 € 25.09.2017 26.09.2017 25.09.2017 prof. MUDr. Ján Danko, CSc. dekan JLF UK v Martine Zmluva
I/18/2017/OVO/RUK Servisná zmluva č. 1035/BA/2017 Univerzita Komenského v Bratislave - Botanická záhrada 397865 JOHNSON CONTROLS spol.s.r.o. 31363695 Iné 14 750,00 € 25.09.2017 27.09.2017 27.09.2020 26.09.2017 prof. RNDr. Karol Mičieta , PhD. rektor UK Zmluva
I/135/2017/FiF UK Zmluva o dielo č. I/135/2017/FiF UK Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta 397865 Jan Beneš Iné 600,00 € 25.09.2017 29.09.2017 28.09.2017 prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD. dekan FiF UK Zmluva
FMFI UK/33/2017 Zmluva o dodávke stlačených plynov a prenájme EasyPass tlakových fliaš Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK 397865 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o. 35788283 Iné 0,00 € 21.09.2017 26.09.2017 25.09.2017 prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. dekan FMFI UK Zmluva
Z-LFUK-2017-334 Zmluva o úhrade nákladov spojených s užívaním priestorov pri realizácii audiovizuálneho diela Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta UK 397865 Film location managers s.r.o. 50262050 Iné 1 200,00 € 21.09.2017 26.09.2017 25.09.2017 prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc. dekan LF Zmluva
488/2017 Darovacia zmluva Univerzita Komenského v Bratislave - Rímskokatolícka Cyrilometodská bohoslovecká fakulta 397865 Rímskokatolícka cirkev 42131685 Iné 15 000,00 € 20.09.2017 23.09.2017 22.09.2017 ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD. dekan RKCMBF Zmluva
XIII/283/2017/RUK Zmluva o spolupráci Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK 397865 KULŠPORT, o. z. 42364515 Iné 0,00 € 20.09.2017 27.09.2017 26.09.2017 Mgr. Gula Róbert riaditeľ VMĽŠ Mlyny UK Zmluva
ČZ/52/2017/OVO/RUK Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. 05022014/MR/2014; RD/9/2015/OVO/UK Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát 397865 BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. 00685399 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 12 288,00 € 18.09.2017 19.09.2017 20.09.2018 18.09.2017 prof. RNDr. Karol Mičieta , PhD. rektor UK Zmluva
XII/40/2017/FiF UK Zmluva o vykonávaní drobných údržbárskych prácach Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta 397865 Rudolf Šebek 11782307 Iné 15 000,00 € 18.09.2017 20.09.2017 31.12.2017 19.09.2017 prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD. dekan FiF UK Zmluva
Z-UKPRIF-2017-183 Servisní smlouva o poskytování nadstandardního záručního servisu a dalších služeb COMINFO, a.s. Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta UK 397865 COMINFO, a.s. 63482576 Iné 335,00 € 18.09.2017 23.09.2017 22.09.2017 doc. RNDr. Milan Trizna, PhD. dekan PriF Zmluva
Z-UKPRIF-2017-185 Zmluva o nájme nebytových priestorov Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta UK 397865 Katarína Beňová – BETY DEKOR 35299207 Nájmy a prenájmy 171,60 € 18.09.2017 26.09.2017 30.09.2022 25.09.2017 doc. RNDr. Milan Trizna, PhD. dekan PriF Zmluva
FAF UK 71/2017/IV Zmluva o nájme priestorov Univerzita Komenského v Bratislave - Farmaceutická fakulta UK 397865 INTER-SC, s.r.o. 31343228 Nájmy a prenájmy 220,00 € 18.09.2017 03.10.2017 02.10.2017 prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD. dekan FaF UK Zmluva
IV/315/2017/MO ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 026/2017 Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK 397865 Pavlovská Zuzana Nájmy a prenájmy 86,35 € 18.09.2017 04.10.2017 14.10.2017 03.10.2017 Mgr. Gula Róbert riaditeľ VMĽŠ – Mlyny UK Zmluva
Z-LFUK-2017-333  Kúpna zmluva Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta UK 397865 Velaz, s.r.o. 25691970 Iné 5 714,40 € 15.09.2017 26.09.2017 25.09.2017 prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc. dekan LF Zmluva
ZoD/26/2017/OVO/LF Zmluva o dielo Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta UK 397865 MBM-GROUP, a.s. 36740519 Stavebné práce, opravárenské práce 130 016,75 € 14.09.2017 15.09.2017 14.09.2017 prof. RNDr. Karol Mičieta , PhD. rektor UK Zmluva
Z-UKPRIF-2017-181 Darovacia zmluva Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta UK 397865 APOH - Asociácia podnikateľoov v odpadovom hospodárstve 31800157 Iné 700,00 € 14.09.2017 19.09.2017 18.09.2017 doc. RNDr. Milan Trizna, PhD. dekan PriF UK Zmluva
IV/16/2017/tj Zmluva o prenájme za jednorazové poskytnutie priestorov č. IV/2017/tj Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta managementu UK 397865 Pro Solutions, s.r.o. 35848260 Nájmy a prenájmy 88,00 € 14.09.2017 23.09.2017 22.09.2017 prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc. dekan FM Zmluva
ODVZP-JLF-2017-111 ZMLUVA o podpore a stabilizácii špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského programu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky Univerzita Komenského v Bratislave - JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA UK V MARTINE 397865 MUDr. Rolko, s. r. o. 36437093 Iné 0,00 € 13.09.2017 14.09.2017 31.12.2017 13.09.2017 prof. MUDr. Ján Danko,CSc. dekan JLF UK v Martine Zmluva
I/131/2017/FiF UK Zmluva o dielo č. I/131/2017/FiF UK Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta 397865 Ing. Michal Karako Iné 782,00 € 13.09.2017 14.09.2017 13.09.2017 prof. RNDr. Jaroslav Šušol, PhD. dekan FiF uk Zmluva
I/131/2017/FiF UK Zmluva o dielo č. I/131/2017/FiF UK Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta 397865 Ing. Michal Karako Iné 782,00 € 13.09.2017 14.09.2017 13.09.2017 prof. RNDr. Jaroslav Šušol, PhD. dekan FiF UK Zmluva
I/132/2017/FiF UK Zmluva o dielo č. I/132/2017/FiF UK Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta 397865 Miloš Janoušek Iné 460,00 € 13.09.2017 14.09.2017 13.09.2017 prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD. dekan FiF UK Zmluva
Z-LFUK-2017-325 Zmluva o vytvorení diela Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta UK 397865 prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc. Iné 70,00 € 12.09.2017 26.09.2017 10.11.2017 25.09.2017 prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc. dekan LF Zmluva
Z-FTVS-2017-01-IV Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru č. Z-FTVS-2017-01-IV Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta telesnej výchovy a športu 397865 Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 00603147 Nájmy a prenájmy 80,00 € 12.09.2017 05.11.2017 02.10.2017 doc.Mgr. Marián Vanderka, PhD. dekan FTVŠ Zmluva
I/11/2017/FSEV Zmluva o dielo Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta sociálnych a ekonomických vied 397865 Shane Markowitz, MA Iné 960,00 € 11.09.2017 13.09.2017 16.02.2018 12.09.2017 doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD. dekanka FSEV Zmluva
IV/26/2017 FiF UK Zmluva o nájme nebytových priestorov č. IV/26/2017 FiF UK Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta 397865 Bratislavské bábkové divadlo 00164879 Iné 90,00 € 11.09.2017 14.09.2017 27.09.2017 13.09.2017 prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD. dekan FiF UK Zmluva
Z-UKPRIF-2017-180 Čiastková zmluva o dielo k rámcivej zmluve RD/35/2016/OVO/UK Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta UK 397865 DevelopNet, s.r.o. 45565767 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 10 947,34 € 11.09.2017 15.09.2017 14.09.2017 prof. RNDr. Karol Mičieta , PhD. rektor UK Zmluva
VII/277/2017/UO Zmluva o ubytovaní č. VII/007305/2017/UBYT/0001266289 (variabilný symbol) Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK 397865 Jakub Janto Nájmy a prenájmy 95,00 € 11.09.2017 15.09.2017 30.06.2018 14.09.2017 Mgr. Gula Róbert riaditeľ VMĽŠ – Mlyny UK Zmluva
VII/278/2017/UO Zmluva o ubytovaní č. VII/007294/2017/UBYT/0016832350 (variabilný symbol) Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK 397865 Lukáš Lysina Nájmy a prenájmy 90,00 € 11.09.2017 15.09.2017 30.06.2018 14.09.2017 Mgr. Gula Róbert riaditeľ VMĽŠ – Mlyny UK Zmluva
VII/279/2017/UO Zmluva o ubytovaní č. VII/007316/2017/UBYT/0001269562 (variabilný symbol) Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK 397865 Samuel Hložný Nájmy a prenájmy 95,00 € 11.09.2017 15.09.2017 30.06.2018 14.09.2017 Mgr. Gula Róbert riaditeľ VMĽŠ – Mlyny UK Zmluva
XII/53/17/RUK Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-513-02448 Univerzita Komenského v Bratislave 397865 Fond na podporu umenia 42418933 Iné 10 000,00 € 08.09.2017 14.09.2017 22.09.2017 prof. RNDr. Karol Mičieta , PhD. rektor Uk Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »