Kontakt

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach


Šrobárova 2
4180 Košice

Telefón: 055/2341517, 0915 996 804
E-mail: maria.pankova@upjs.sk

Kontaktný formulár

Šrobárova 2, Košice, Slovensko