Kontakt

Technická univerzita v Košiciach


Letná 9
4200 Košice

Telefón: 055/6025150
E-mail: Marta.Dupkalova@tuke.sk

Kontaktný formulár

Letná 9, Košice, Slovensko