Kontakt

Univerzita J. Selyeho


Bratislavská cesta 3322
94501 Komárno

Telefón: 035/3260645, 0915 496 970
E-mail: czifra.gyorgy@selyeuni.sk

Kontaktný formulár

Bratislavská cesta 3322, Komárno , Slovensko