Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 45372

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
1/2011/TnUAD Zmluva o poskytovaní právnych služieb Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Advokátska kancelária JUDr. Danica Bírošová, s.r.o. 36837857 0,00 € 23.02.2011 16.02.2011 23.02.2011 Zmluva
2/2011/TnUAD Zmluva o nájme nebytových priestorov Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín 37922467 265,50 € 23.02.2011 02.03.2011 04.05.2011 23.02.2011 Zmluva
5/2011/TnUAD Zmluva o ubytovaní Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne RNDr. Vladimír Meluš, PhD. 730,00 € 03.03.2011 01.03.2011 31.12.2011 03.03.2011 Zmluva
4/2011/TnUAD Zmluva o ubytovaní Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Mária Ličková, PhD. 730,00 € 03.03.2011 01.03.2011 31.12.2011 03.03.2011 Zmluva
3/2011/TnUAD Zmluva o spolupráci Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Liga proti rakovine Slovenskej republiky, Brestová 6, 821 02 Bratislava 0,00 € 03.03.2011 30.04.2011 03.03.2011 Zmluva
6/2011/TnUAD Nájomná zmluva Štátny pedagogický ústav Bratislava Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 31118259 0,00 € 08.03.2011 31.12.2011 08.03.2011 Zmluva
7/2011/TnUAD Dodatok č. 11 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.9.2005 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom 31118259 0,00 € 08.03.2011 08.03.2011 Zmluva
8/2011/TnUAD Dodatok č. 2 k Zmluve na zabezpečenie dodávok tovarov, prác a služieb uzatvorenej dňa 1.6.2010 v znení dodatku č. 1 uzatvoreného dňa 28.10.2010 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava 35810734 0,00 € 10.03.2011 10.03.2011 Zmluva
9/2011/TnUAD Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Číslo: 2010/01/02 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne HASTRA s.r.o., Kragujevská 11, Žilina 31606296 0,00 € 10.03.2011 10.03.2011 Zmluva
10/2011/TnUAD Zmluva o ubytovaní doc. Ing. Jaroslav Macalák, CSc. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 693,50 € 14.03.2011 15.03.2011 31.12.2010 14.03.2011 Zmluva
11/2011/TnUAD Zmluva o dielo RONA, a.s. Schreiberova 365, Lednické Rovne Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 31118259 0,00 € 14.03.2011 31.12.2014 14.03.2011 Zmluva
12/2011/TnUAD Dohoda o podmienkach realizácie poradenských služieb pri verejnom obstarávaní Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Tatra Tender s.r.o., so sídlom Leškova 3, 811 04 Bratislava 44119313 0,00 € 23.03.2011 23.03.2011 Zmluva
13/2011/TnUAD ZMLUVA PRE PROGRAM ORACLE ACADEMY: „INTRODUCTION TO COMPUTER SCIENCE“ Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Oracle Slovensko spol. s r.o., Galvaniho Business Center IV., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava 35690721 0,00 € 29.03.2011 31.08.2012 29.03.2011 Zmluva
14/2011/TnUAD Zmluva na vykonanie prác č. 01/2011 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Pavol Bečár – BOSS, 913 03 Drietoma 383 31039863 510,00 € 31.03.2011 31.12.2011 31.03.2011 Zmluva
15/2011/TnUAD Príkazná zmluva Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Mgr. Zuzana Slezáková, 974 04 Banská Bystrica 1 000,00 € 01.04.2011 01.04.2011 Zmluva
16/2011/TnUAD Zmluva o certifikácii systému manažérstva Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne PQM, s.r.o., 974 01 Banská Bystrica 36053058 0,00 € 01.04.2011 01.04.2011 Zmluva
17/2011/TnUAD Dodatok č.2 k Zmluve o praktickej výučbe študentov Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne zo dňa 7.9.2010 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakultná nemocnica v Trenčíne 00610470 177 231,18 € 05.04.2011 05.04.2011 Zmluva
18/2011/TnUAD Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2011 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 31118259 7 677 563,00 € 06.04.2011 06.04.2011 Zmluva
19/2011/TnUAD Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách Ing. Viktor Holubek, Šoltésovej 1, Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 31118259 180,00 € 08.04.2011 15.06.2011 08.04.2011 Zmluva
20/2011/TnUAD Rámcová zmluva o spolupráci v oblasti výskumu, vývoja a vzdelávania AXSON Central Europe s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 31118259 2 000,00 € 11.04.2011 14.03.2014 11.04.2011 Zmluva