Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 45372

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
020/2012/TnUAD Dodatok č. 1 k zmluve Č. 1032/2011 zo dňa 29.12.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠ, VVaŠ SR na rok 2012 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 -23 215,00 € 27.02.2012 27.02.2012 Zmluva
111/2011/TnUAD Dodatok č. 7 k zmluve č. 0140/2011 zo dňa 29.3.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2011 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 -4 336,00 € 18.01.2012 18.01.2012 Zmluva
63/2011/TnUAD Dodatok č. 3 k zmluve Č. 0140/2011 zo dňa 29.3.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 31118259 -962,00 € 02.08.2011 03.08.2011 02.08.2011 Zmluva
1/2011/TnUAD Zmluva o poskytovaní právnych služieb Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Advokátska kancelária JUDr. Danica Bírošová, s.r.o. 36837857 0,00 € 23.02.2011 16.02.2011 23.02.2011 Zmluva
3/2011/TnUAD Zmluva o spolupráci Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Liga proti rakovine Slovenskej republiky, Brestová 6, 821 02 Bratislava 0,00 € 03.03.2011 30.04.2011 03.03.2011 Zmluva
6/2011/TnUAD Nájomná zmluva Štátny pedagogický ústav Bratislava Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 31118259 0,00 € 08.03.2011 31.12.2011 08.03.2011 Zmluva
7/2011/TnUAD Dodatok č. 11 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.9.2005 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom 31118259 0,00 € 08.03.2011 08.03.2011 Zmluva
8/2011/TnUAD Dodatok č. 2 k Zmluve na zabezpečenie dodávok tovarov, prác a služieb uzatvorenej dňa 1.6.2010 v znení dodatku č. 1 uzatvoreného dňa 28.10.2010 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava 35810734 0,00 € 10.03.2011 10.03.2011 Zmluva
9/2011/TnUAD Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Číslo: 2010/01/02 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne HASTRA s.r.o., Kragujevská 11, Žilina 31606296 0,00 € 10.03.2011 10.03.2011 Zmluva
11/2011/TnUAD Zmluva o dielo RONA, a.s. Schreiberova 365, Lednické Rovne Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 31118259 0,00 € 14.03.2011 31.12.2014 14.03.2011 Zmluva
12/2011/TnUAD Dohoda o podmienkach realizácie poradenských služieb pri verejnom obstarávaní Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Tatra Tender s.r.o., so sídlom Leškova 3, 811 04 Bratislava 44119313 0,00 € 23.03.2011 23.03.2011 Zmluva
13/2011/TnUAD ZMLUVA PRE PROGRAM ORACLE ACADEMY: „INTRODUCTION TO COMPUTER SCIENCE“ Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Oracle Slovensko spol. s r.o., Galvaniho Business Center IV., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava 35690721 0,00 € 29.03.2011 31.08.2012 29.03.2011 Zmluva
16/2011/TnUAD Zmluva o certifikácii systému manažérstva Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne PQM, s.r.o., 974 01 Banská Bystrica 36053058 0,00 € 01.04.2011 01.04.2011 Zmluva
39/2011/TnUAD ORACLE ACADEMY: „ADVANCED COMPUTER SCIENCE“ - DOHODA Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Oracle Slovensko spol. s r.o., Galvaniho Business Center IV., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava 35690721 0,00 € 07.06.2011 07.06.2011 Zmluva
27/2011/TnUAD Zmluva o poskytovaní právnych služieb Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Mgr. Ján Lichner 42142407 0,00 € 06.05.2011 06.05.2011 Zmluva
28/2011/TnUAD Zmluva o poskytovaní právnych služieb Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Mgr. Ján Lichner 42142407 0,00 € 09.05.2011 09.05.2011 Zmluva
29/2011/TnUAD Dodatok č.3 k ZMLUVE O DlELO Číslo: 2010/01/02 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne HASTRA s.r.o., Kragujevská 11, Žilina 31606296 0,00 € 09.05.2011 09.05.2011 Zmluva
30/2011/TnUAD Dodatok č. 2 k Zmluve na zabezpečenie dodávok tovarov, prác a služieb uzatvorenej dňa 1.6.2010 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava 35810734 0,00 € 11.05.2011 11.05.2011 Zmluva
35/2011/TnUAD DODATOKč.4 K ZMLUVE O POSKYTOVANI SLUZIEB č. EDT 09110 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Euro Dotácie, a. s. 36438766 0,00 € 13.05.2011 13.05.2011 Zmluva
34/2011/TnUAD DODATOK Č. 6 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 31118259 0,00 € 13.05.2011 13.05.2011 Zmluva