Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 45372

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
48/2011/TnUAD ZMLUVA O NÁJME nebytových priestorov č. 08/0TPaÚZ/2011 : TAMARIN, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 31118259 0,00 € 01.07.2011 01.07.2011 Zmluva
98/2011/TnUAD Dodatok č. 1 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 22.12.2010 ADOS-SALUS, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 31118259 270,30 € 11.01.2012 11.01.2012 Zmluva
003/2016/TnUAD Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov AFC Trenčín OZ 42274761 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 311182592 Nájmy a prenájmy 20,00 € 18.01.2016 31.03.2016 19.01.2016 doc. Ing. Jozef Habanik, PhD. rektor Zmluva
105/2011/TnUAD Dodatok č. 5 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 27.1.2006 Agentúra domácej ošetrovateľskej služby - Červená, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 31118259 127,20 € 11.01.2012 11.01.2012 Zmluva
102/2011/TnUAD Dodatok č. 5 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 7.1.2007 Agentúra domácej ošetrovateľskej služby RADOS PB, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 31118259 333,90 € 11.01.2012 11.01.2012 Zmluva
103/2011/TnUAD Dodatok č. 3 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 1.12.2006 Agentúra domácej ošetrovateľskej služby Sestrička, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 31118259 47,70 € 11.01.2012 11.01.2012 Zmluva
99/2011/TnUAD Dodatok č. 5 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 30.11.2006 Agentúra domácej ošetrovateľskej služby sv. Tadeáša Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 31118259 127,20 € 11.01.2012 11.01.2012 Zmluva
34/2011/TnUAD DODATOK Č. 6 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 31118259 0,00 € 13.05.2011 13.05.2011 Zmluva
74/2011/TnUAD Dodatok č. 7 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 014/2009/5.1/OPVaV Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 31118259 0,00 € 06.09.2011 06.09.2011 Zmluva
79/2011/TnUAD Zmluva o ubytovaní Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 31118259 730,00 € 14.09.2011 30.06.2012 14.09.2011 Zmluva
67/2011/TnUAD Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. LPP-0156-09 v znení jej platných dodatkov Agentúra na podporu výskumu a vývoja Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 31118259 7 739,50 € 05.08.2011 06.08.2011 05.08.2011 Zmluva
107/2011/TnUAD Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. SK-CZ-0090-09 v znení jej platných dodatkov Agentúra na podporu výskumu a vývoja Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 31118259 0,00 € 18.01.2012 18.01.2012 Zmluva
23/2011/TnUAD Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí prostriedkov č. SK-CZ-0090-09 Agentúra na podporu výskumu a vývoja , Mýtna 23, P. O. Box 839 04, 839 04 Bratislava 32 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 31118259 1 698,00 € 06.05.2011 06.05.2011 Zmluva
24/2011/TnUAD Dodatok č. 1 k zmluve k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. SK-PL-0044-09 Agentúra na podporu výskumu a vývoja , Mýtna 23, P. O. Box 839 04, 839 04 Bratislava 32 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 31118259 1 492,00 € 06.05.2011 06.05.2011 Zmluva
25/2011/TnUAD D O D A T O K č. 3 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. LPP-0156-09v znení jej platných dodatkov Agentúra na podporu výskumu a vývoja , Mýtna 23, P. O. Box 839 04, 839 04 Bratislava 32 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 31118259 7 739,50 € 06.05.2011 06.05.2011 Zmluva
177//2014/TnUAD Zmluva o nájme školiacej miestnosti AGILOR, s.r.o. 45904341 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 31118259 Nájmy a prenájmy 210,00 € 05.12.2014 18.12.2014 10.12.2014 doc. Ing. Jozef Habanik, PhD. rektor Zmluva
144/2012/TnUAD Zmluva o ubytovaní Akad.mal. Viliam Široký 1111111 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 31118259 Iné 73,00 € 31.10.2012 31.08.2013 06.11.2012 prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc. rektor Zmluva
143/2014/TnUAD Dohoda o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie pre zdravotnícke povolanie sestra Alena Dobošová 11111111 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 31118259 Iné 0,00 € 14.10.2014 14.10.2014 doc. Ing. Jozef Habanik, PhD. rektor Zmluva
115/2012/TnUAD Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii pre zdravotnícke povolanie sestra Alena Miklášová 11111111 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 31118259 Iné 400,00 € 23.07.2012 06.09.2012 prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc. rektor Zmluva
108/2013/TnUAD Zmluva o zabezpečení špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurg pre zdravotnícke povolanie sestra Andrea Miklasová 11111111 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 31118259 Iné 340,00 € 06.08.2013 21.08.2013 doc. Ing. Jozef Habanik, PhD. rektor Zmluva