Objednávky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4248

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
4500092046 Labor cleaner bazický Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 Mikrochem Trade, spol. s r.o. 35948655 0,00 € 10.02.2023 14.02.2023 prof. MVDr. Peter Reichel,CSc. prednosta kliniky Objednávka
4500092454 Poplatok za publikovanie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 MDPI AG-Nepoužívať!!! 0,00 € 14.03.2023 18.03.2023 doc. MVDr. Vdoviaková, PhD. vedúca grantu Objednávka
4500092812 Poplatok za publikovanie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 ELSEVIER 0,00 € 11.04.2023 21.04.2023 Ing. Róbert Schréter,PhD. kvestor UVLF v Košiciach Objednávka
4500092884 Poistenie motorových vozidiel Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700. 0,00 € 17.04.2023 21.04.2023 Ing. Róbert Schréter PhD. kvestor Objednávka
4500093035 Konferenčné poplatky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 Hygiena potravin a mäsa UVL 00397474 0,00 € 24.04.2023 28.04.2023 prof. MVDr. S. Marcinčák, PhD. vedúci projektu APVV Objednávka
4500093127 Projekt.dokum. Pasport parkovacích mies Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 mars pro, s.r.o. 43911633 0,00 € 28.04.2023 06.05.2023 Ing. Róbert Schréter PhD. kvestor Objednávka
4500093185 Živé rastliny, cibuľky, korene, rastlinn Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 SemenaOnline s r.o. 24318647 0,00 € 13.04.2023 13.05.2023 Ing. Róbert Schréter PhD. kvestor Objednávka
4500093371 servis a profylakt.prehliadka Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 Spell SB s.r.o. 31678564 0,00 € 16.05.2023 22.05.2023 MVDr.Martin Tomko PhD. prorektor Objednávka
4500093810 Konferenčné poplatky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 Akademické sdružení 0,00 € 12.06.2023 16.06.2023 prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc. vedúci NRL pre pesticídy Objednávka
4500093995 Konferenčné poplatky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 Univerzita Komenského v Bratislave 39786502 0,00 € 26.06.2023 30.06.2023 MVDr. V. Šimaiová, PhD. držiteľ grantu Objednávka
4500094307 Oprava a servis lab. prístrojov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 LABO - SK, s.r.o. 36365556 0,00 € 17.07.2023 21.07.2023 doc. MVDr. Naďa Sasáková, PhD. vedúca predmetov ZAŠ Objednávka
4500094560 Poplatok za publikovanie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 Acta veterinaria 0,00 € 08.08.2023 12.08.2023 Schréter Róbert, Ing., PhD. Kvestor UVLF Objednávka
4500094601 Krmivo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 PHARMACOPOLA s.r.o. 31570895 0,00 € 08.08.2023 15.08.2023 MVDr. Tatiana Weissová, PhD. prednostka KMZ UVN Objednávka
4500094683 Ovos Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 Ing. Gabriela Juricová 30533139 0,00 € 10.07.2023 21.08.2023 doc. MVDr. Oskar NAGY, PhD. prorektor pre klinickú činnosť a styk s praxou Objednávka
4500094823 Liečivá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 MED-ART, spol. s r.o. 34113924 0,00 € 31.07.2023 09.09.2023 doc. MVDr. Oskar NAGY, PhD. prorektor Objednávka
4500094862 Váha žeriavová Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 0,00 € 06.09.2023 12.09.2023 Doc. MVDr. Peter Lazár, PhD. vedúci katedry Objednávka
4500095115 Poplatky - členské Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 Slovenská lekárska spoločnosť 00178624 0,00 € 22.09.2023 26.09.2023 Prof. MVDr. Róbert Herich, PhD. vedúci grantu Objednávka
4500095811 Zvieratá malé, laboratórne Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 MD - Reptiles, s.r.o. 46283200 0,00 € 26.10.2023 04.11.2023 prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc. vedúci APVV Objednávka
4500096085 Časopis Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 Pracovní společnost nástavkových 26519836. 0,00 € 09.11.2023 13.11.2023 MVDr. Libuša Bodnárová riaditeľka UKES Objednávka
4500096090 Zemný plyn Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 Energie2, a.s. 46113177 0,00 € 01.10.2023 13.11.2023 MVDr. Martin Tomko, PhD. prorektor Objednávka
4500096091 Zemný plyn Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 Energie2, a.s. 46113177 0,00 € 01.10.2023 13.11.2023 Ing. Róbert Schréter, PhD. kvestor Objednávka
4500096092 Zemný plyn Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 Energie2, a.s. 46113177 0,00 € 01.10.2023 13.11.2023 Ing. Róbert Schréter, PhD. kvestor Objednávka
4500096168 Etanol 96 % Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 MIKROCHEM spol.s.r.o. 00604496 0,00 € 13.11.2023 18.11.2023 Doc. MVDr. Peter Lazár, PhD. vedúci katedry Objednávka
4500096336 Rtg kazety Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 ATOMVET.CZ s.r.o. 04057503 0,00 € 21.11.2023 28.11.2023 doc. MVDr. Ladislav Molnár, PhD. prednosta kliniky Objednávka
4500096641 Aktualizácia máp Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 AUTO-VALAS s r.o. 31681743 0,00 € 14.12.2023 18.12.2023 Ing. Róbert Schréter PhD. kvestor Objednávka
4500096776 Zemný plyn Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 Energie2, a.s. 46113177 0,00 € 01.12.2023 13.01.2024 Ing. Róbert Schréter, PhD. kvestor Objednávka
4500096783 Elektrická energia Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 0,00 € 01.12.2023 13.01.2024 Ing. Róbert Schréter, PhD. kvestor Objednávka
4500092779 Prenájom nehnuteľnosti Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 Mesto Košice 00691135. 1,00 € 05.04.2023 09.04.2023 Ing.Róbert Schréter, PhD. kvestor Objednávka
4500094045 Telefón Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1,00 € 28.06.2023 03.07.2023 Ing. Róbert Schréter, PhD. kvestor Objednávka
4500096418 Telefón Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1,00 € 28.11.2023 02.12.2023 Ing. Róbert Schréter, PhD. kvestor Objednávka