Kontakt

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach


Komenského 73
4181 Košice

Telefón: 055/6338035, 0915 995 006
E-mail: robert.schreter@uvlf.sk

Kontaktný formulár

Komenského 73, Košice, Slovensko