Kontakt

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Národná 12
97401 Banská Bystrica

Telefón: 048/4461142
E-mail: peter.renco@umb.sk

Kontaktný formulár

Národná 12, Banská Bystrica, Slovensko