Kontakt

Akadémia umení Banská Bystrica


ul. Jána Kollára 22
97400 Banská Bystrica

Telefón: 048/4320 112
E-mail: helpdesk@aku.sk