Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 119306

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA 22/2011/EÚ ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA 22/2011/EÚ Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (FPVMV) prof. Július Horváth 470,40 € 19.10.2011 Zmluva
Zmluva o prenájme nebytových priestorov UMB č. 15646/2011-7/PF-107 Zmluva o prenájme nebytových priestorov UMB č. 15646/2011-7/PF-107 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (PF) nebotra s r.o. 479,63 € 25.08.2011 25.08.2011 Zmluva
Zmluva o ubytovaní č. 2 / 2011/ ŠD 5 Zmluva o ubytovaní č. 2 / 2011/ ŠD 5 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (SUZ) Mária Uhríková 300,00 € 22.09.2011 Zmluva
Nájomná zmluva č. 2011/24/4 Nájomná zmluva č. 2011/24/4 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (PF) Projekt Eurocampus Slovenská republika, s.r.o. 160,00 € 03.10.2011 03.10.2011 Zmluva
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č.:1//2011/1134 ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č.:1//2011/1134 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (SUZ) Patrik Budoš 431,09 € 05.10.2011 Zmluva
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. P 2/2011-104 ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. P 2/2011-104 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (FPVaMV) Slovenský inštitút vzdelávania 2 215,20 € 05.10.2011 Zmluva
ZMLUVA O PRAKTICKEJ VÝUČBE Č.01/2011/FPV ZMLUVA O PRAKTICKEJ VÝUČBE Č.01/2011/FPV Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (FPV) Regionálny úrad verejného zdravotníctva 0,00 € 05.10.2011 Zmluva
Zmluva o ubytovaní č. 3 / 2011/ ŠD 5 Zmluva o ubytovaní č. 3 / 2011/ ŠD 5 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (SUZ) Héja Antal Dániel 459,00 € 06.10.2011 Zmluva
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. POČFHV/01092011 ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. POČFHV/01092011 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Slovenský inštitút vzdelávania 3 735,12 € 06.10.2011 Zmluva
Nájomná zmluva č. 17/2011/101 Nájomná zmluva č. 17/2011/101 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (EF) Projekt Eurocampus Slovenská republika, s.r.o. 160,00 € 06.10.2011 Zmluva
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 11203-1678/BANSKA01 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 11203-1678/BANSKA01 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (FPVMV) SAAIC, Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania 36 797,00 € 20.10.2011 Zmluva
Zmluva o nájme nebytových priestorov 1/61/2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov 1/61/2011 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (SÚZ) Mgr.Čierny Lukáš 1 290,47 € 01.10.2011 15.06.2012 20.10.2011 Zmluva
Zmluva o nájme nebytových priestorov 2/61/2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov 2/61/2011 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (SÚZ) BP consult s.r.o. 844,77 € 01.10.2011 30.06.2012 20.10.2011 Zmluva
Zmluva o praktickej výučba č.04/2011/FPV Zmluva o praktickej výučba č.04/2011/FPV Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (FPV) Spojená škola - Stredná odborá škola elektrotechnická BB 0,00 € 24.10.2011 Zmluva
Zmluva o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy APVV č. APVV-0663-10 poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy APVV č. APVV-0663-10 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (FPV) Geologický ústav SAV, Dúbravská 9, Bratislava 845 05 46 620,00 € 24.10.2011 Zmluva
Zmluva o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy APVV č. APVV-0663-10 Zmluva o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy APVV č. APVV-0663-10 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (FPV) Univerzita Komenského v Bratislave 33,11 € 24.10.2011 Zmluva
Zmluva o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy APVV č. APVV-0663-10 Zmluva o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy APVV č. APVV-0663-10 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (FPV) Ústav krajinnej ekológie SAV, 814 09 Bratislava, Štefánikova 3 45 824,00 € 24.10.2011 Zmluva
Zmluva č. 1/2011/FPV o spolupráci a o nájme nebytových priestorov a hnuteľných vecí Zmluva č. 1/2011/FPV o spolupráci a o nájme nebytových priestorov a hnuteľných vecí Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (FPV) IPV vzdelávanie, s.r.o Námestie Ľ. Štúra č.1, 010 01 Žilina 0,00 € 24.10.2011 Zmluva
Zmluva o praktickej výučbe č. 02/2011/FPV Zmluva o praktickej výučbe č. 02/2011/FPV Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (FPV) Stredná odborná škola, Školská 5, Banská Bystrica 0,00 € 25.10.2011 Zmluva
Zmluva o praktickej výučbe č. 03/2011/FPV Zmluva o praktickej výučbe č. 03/2011/FPV Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (FPV) Spojená škola, Kremnička 10, 974 05 Banská Bystrica 0,00 € 25.10.2011 Zmluva