Kontakt

Trnavská univerzita v Trnave


Hornopotočná 23
91843 Trnava

Telefón: 033/5939291
E-mail: Viera.vajglova@truni.sk

Kontaktný formulár

Hornopotočná 23, Trnava, Slovensko