Kontakt

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre


Tr. A. Hlinku 2
94976 Nitra

Telefón: 037/6415866
E-mail: zverejnovanie@uniag.sk