Kontakt

Ekonomická univerzita v Bratislave


Dolnozemská cesta 1
85235 Bratislava

Telefón: +421 2 6729 1111
E-mail: sekr.cit@euba.sk

Kontaktný formulár

Dolnozemská cesta 1, Bratislava, Slovensko