Kontakt

Žilinská univerzita v Žiline


010 26
1026 Žilina

Telefón: 041/5131855
E-mail: centrumikt@uniza.sk

Kontaktný formulár

010 26, Žilina, Slovensko