Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 663223

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
1/0/2012/VI Zmluva č. 002/12/Ma o zabezpečení servisu, údržby a odborných prehliadok výťahov, uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine Majes výťahy a eskalátory, a.s. 35770732 140,00 € 11.01.2012 12.01.2012 31.12.2012 11.01.2012 Zmluva
IX/189/11/Tech.odd. Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť Univerzita Komenského v Bratislave Orange Slovensko, a.s. 35697270 0,00 € 07.09.2011 06.09.2011 Zmluva
IV/192/11/Mark.odd. ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 36/2011 Dušan Eliáš Univerzita Komenského v Bratislave -Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK 85,50 € 07.09.2011 08.09.2011 14.07.2013 07.09.2011 Zmluva
II/132/11/RUK Rámcová dohoda Univerzita Komenského v Bratislave Zdenka Mackovichová, COMFORT-PAP 32644841 20 000,00 € 14.09.2011 15.09.2011 01.10.2012 14.09.2011 Zmluva
XII/145/11/RUK Čiastková zmluva č. 12 k rámcovej dohode č. XII/148/10/RUK Tlačiarenské a publikačné služby Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta UK Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. ŠEVT a.s. 31331131 6 042,18 € 27.09.2011 28.09.2011 27.09.2011 Zmluva
II/199/11/HO Zmluva o predaji tovaru Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK Eurotech Bratislava, spol. s r.o 36659886 7 318,20 € 27.09.2011 28.09.2011 27.09.2011 Zmluva
II/207/11/HO Kúpna zmluva Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny Miroslav Krajačič 11642289 11 673,60 € 16.10.2011 17.10.2011 16.10.2011 Zmluva
XII/40/2011/FiF UK Kúpna zmluva č. XII/40/2011 FiF UK Univerzita Komenského v Bratislave- Filozofická fakulta UK Interactive Minds Dresden GmbH 3 400,00 € 16.10.2011 17.10.2011 16.10.2011 Zmluva
II/154/11/RUK-JLF Kúpna zmluva č. JLFUK MT -55-1-OVO/2011 Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine BIOTECH s.r.o. 35768444 12 949,20 € 28.10.2011 29.10.2011 28.10.2011 Zmluva
II/155/11/RUK-JLF Kúpna zmluva č. JLFUK MT 55-OVO/2011 Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine Ing.Martin Kováč – Gastrotechnika plus 33905690 0,00 € 28.10.2011 29.10.2011 28.10.2011 Zmluva
IV/25/2011/tj Zmluva č. 5/2011 o nájme nebytových priestorov uzatvorená v zmysle § 3 zákona č. 116/1990 Z.z. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta managementu UK Stredná odborná škola podnikania 37880241 0,00 € 31.10.2011 01.11.2011 30.06.2012 31.10.2011 Zmluva
XII/161/11/RUK-JLF Čiastková zmluva č.15 k rámcovej dohode č. XII/148/10/RUK Tlačiarenské a publikačné služby Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. ŠEVT a.s. 31331131 133,27 € 03.11.2011 04.11.2011 03.11.2011 Zmluva
II/156/11/RUK-PriF Rámcová dohoda Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta UK Hermes LabSystems, s.r.o. 35693487 52 963,20 € 03.11.2011 04.11.2011 03.11.2011 Zmluva
XII/167/10/162/11/RUK Dodatok č.2 k Zmluve o zdržaní sa podnikateľskej činnosti podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka Univerzita Komenského v Bratislave BPS PARK a.s. 35688025 0,00 € 04.11.2011 05.11.2011 31.12.2011 04.11.2011 Zmluva
II/151/11/RUK-JLF Kúpna zmluva č. JLFUK MT-27-OVO/2011 Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine KRD molecular technologies s.r.o. 35819022 0,00 € 07.11.2011 08.11.2011 07.11.2011 Zmluva
II/159/11/RUK-JLF Kúpna zmluva č. JLFUK MT- 54- OVO/2011 Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine Noldus Information Technology b.v. 09094422 4 310,00 € 09.11.2011 10.11.2011 09.11.2011 Zmluva
II/160/11/RUK-JLF Kúpna zmluva č. JLFUK MT- 26- OVO/2011 Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine Noldus Information Technology b.v. 09094422 3 498,00 € 09.11.2011 10.11.2011 09.11.2011 Zmluva
II/161/11/RUK-JLF Kúpna zmluva č. JLF UK MT-33 - OVO/2011 Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine Servodata, spol. s r.o. 31380301 3 320,16 € 09.11.2011 10.11.2011 09.11.2011 Zmluva
II/163/11/RUK Kúpna zmluva č. KZ 055/11-BA Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine DARTIN Slovensko s.r.o. 31676936 92 199,70 € 09.11.2011 10.11.2011 09.11.2011 Zmluva
II/162/11/RUK Kúpna zmluva JLF UK MT 47/OVO/2011 Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine Drager Slovensko, s.r.o. 31439446 156 999,60 € 09.11.2011 10.11.2011 09.11.2011 Zmluva