Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 663223

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
IX/189/11/Tech.odd. Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť Univerzita Komenského v Bratislave Orange Slovensko, a.s. 35697270 0,00 € 07.09.2011 06.09.2011 Zmluva
II/155/11/RUK-JLF Kúpna zmluva č. JLFUK MT 55-OVO/2011 Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine Ing.Martin Kováč – Gastrotechnika plus 33905690 0,00 € 28.10.2011 29.10.2011 28.10.2011 Zmluva
IV/25/2011/tj Zmluva č. 5/2011 o nájme nebytových priestorov uzatvorená v zmysle § 3 zákona č. 116/1990 Z.z. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta managementu UK Stredná odborná škola podnikania 37880241 0,00 € 31.10.2011 01.11.2011 30.06.2012 31.10.2011 Zmluva
XII/167/10/162/11/RUK Dodatok č.2 k Zmluve o zdržaní sa podnikateľskej činnosti podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka Univerzita Komenského v Bratislave BPS PARK a.s. 35688025 0,00 € 04.11.2011 05.11.2011 31.12.2011 04.11.2011 Zmluva
II/151/11/RUK-JLF Kúpna zmluva č. JLFUK MT-27-OVO/2011 Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine KRD molecular technologies s.r.o. 35819022 0,00 € 07.11.2011 08.11.2011 07.11.2011 Zmluva
008/2009/4.2/OPVaV/D08 Dodatok č. 8 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Univerzita Komenského v Bratislave Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ 31819494 0,00 € 09.11.2011 10.11.2011 09.11.2011 Zmluva
II/126/11/164/11/RUK Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. II/126/11/RUK Univerzita Komenského v Bratislave COMFORT-PAP, 32644841 0,00 € 09.11.2011 10.11.2011 09.11.2011 Zmluva
097/2010/2.2/OPVaV/D04 Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Univerzita Komenského v Bratislave Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ 31819494 0,00 € 10.11.2011 11.11.2011 10.11.2011 Zmluva
Z-VYD-2011-40 Licenčná zmluva na vydanie diela č. 40/2011 Univerzita Komenského v Bratislave PhDr. Oľga Gavendová, PhD. 0,00 € 16.11.2011 17.11.2011 16.11.2011 Zmluva
Z-VYD-2011-41 Licenčná zmluva na vydanie diela č. 41/2011 Univerzita Komenského v Bratislave doc. RNDr. Vladimír Fajnor, CSc. 0,00 € 16.11.2011 17.11.2011 16.11.2011 Zmluva
II/222/11/V9 Dohoda o ukončení platnosti Kúpnej zmluvy na dodávku pekárenských výrobkov pre jedáleň V9 č. II/61/11/V9 Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK Ing. Jozef Kubaský – Pekáreň u Floriánka 11814977 0,00 € 21.11.2011 22.11.2011 21.11.2011 Zmluva
Z-UKPRIF-2011-245 Zmluva o budúcej zmluve Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta UK 0,00 € 21.11.2011 22.11.2011 21.11.2011 Zmluva
Z-UKPRIF-2011-246 Zmluva o budúcej zmluve Axxence Slovakia, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta UK 0,00 € 21.11.2011 22.11.2011 21.11.2011 Zmluva
Z-UKPRIF-2011-247 Zmluva o budúcej zmluve LB MINERALS a.s. Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta UK 0,00 € 21.11.2011 22.11.2011 21.11.2011 Zmluva
Z-UKPRIF-2011-249 Zmluva o budúcej zmluve Medirex, a.s. Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta UK 0,00 € 21.11.2011 22.11.2011 21.11.2011 Zmluva
Z-UKPRIF-2011-250 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy STUDIO MAX MEDIA SK, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta UK 0,00 € 21.11.2011 22.11.2011 21.11.2011 Zmluva
Z-UKPRIF-2011-251 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy AP MEDIA s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta UK 0,00 € 21.11.2011 22.11.2011 21.11.2011 Zmluva
Z-UKPRIF-2011-252 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy VERI2, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta UK 0,00 € 21.11.2011 22.11.2011 21.11.2011 Zmluva
Z-UKPRIF-2011-253 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy Alcasys Slovakia a.s. Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta UK 0,00 € 21.11.2011 22.11.2011 21.11.2011 Zmluva
Z-UKPRIF-2011-254 Zmluva o budúcej zmluve Geodetický a kartografický ústav Bratislava Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta UK 0,00 € 21.11.2011 22.11.2011 21.11.2011 Zmluva