Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 663223

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
Z-RPČ-2011-24 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme pozemku na inštalovanie reklamných panelov, ev. č. V/2/01/R zo dňa 07.11.2001 Univerzita Komenského v Bratislave - Botanická Záhrada akzent media, spol. s r.o. 00895628 0,00 € 02.12.2011 30.10.2016 02.12.2011 Zmluva
I/230/11/Tech.odd. Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 12/06/011 Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny UK VYPUSTA, spol. s r. o. 35684615 0,00 € 13.12.2011 13.12.2011 Zmluva
SK-PT-0015-10-d1 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. SK-PT-0015-10 Univerzita Komenského v Bratislave Agentúra na podporu výskumu a vývoja 30797764 0,00 € 18.04.2012 18.04.2012 Zmluva
SK-PT-0015-10-d2 Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. SK-PT-0015-10 Univerzita Komenského v Bratislave Agentúra na podporu výskumu a vývoja 30797764 2 608,00 € 18.04.2012 18.04.2012 Zmluva
XII/9/2011/40/2012/KMP-CPS Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0081-10 Univerzita Komenského v Bratislave Agentúra na podporu výskumu a vývoja 30797764 44 013,00 € 20.04.2012 20.04.2012 Zmluva
XII/8/2011/41/2012/KGF-CPS Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0194-10 Univerzita Komenského v Bratislave Agentúra na podporu výskumu a vývoja 30797764 26 600,00 € 20.04.2012 20.04.2012 Zmluva
XII/5/2011/42/2012/KBI-CPS Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0441-10 Univerzita Komenského v Bratislave Agentúra na podporu výskumu a vývoja 30797764 28 458,50 € 20.04.2012 20.04.2012 Zmluva
XII/6/2011/44/2012/UST-CPS Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0416-10 Univerzita Komenského v Bratislave Agentúra na podporu výskumu a vývoja 30797764 48 895,00 € 20.04.2012 20.04.2012 Zmluva
XII/26/2011/45/2012/KBI-CPS Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0123-10 Univerzita Komenského v Bratislave Agentúra na podporu výskumu a vývoja 30797764 36 685,00 € 20.04.2012 20.04.2012 Zmluva
XII/42/2011/46/2012/KGE-CPS Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0661-10 Univerzita Komenského v Bratislave Agentúra na podporu výskumu a vývoja 30797764 36 139,50 € 20.04.2012 20.04.2012 Zmluva
XII/27/2011/48/2012/KFR-CPS Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0140-10 Univerzita Komenského v Bratislave Agentúra na podporu výskumu a vývoja 30797764 39 620,00 € 20.04.2012 20.04.2012 Zmluva
XII/4/2011/49/2012/KMV-CPS Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0282-10 Univerzita Komenského v Bratislave Agentúra na podporu výskumu a vývoja 30797764 45 731,00 € 20.04.2012 20.04.2012 Zmluva
XII/33/2011/52/2012/KFR-CPS Dodatok č.1 k ZMLUVE o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy č. APVV-0140-10 Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta UK Botanicý ústav SAV 679089 6 430,00 € 20.04.2012 20.04.2012 Zmluva
XII/31/2011/53/2012/KFR-CPS Dodatok č.1 k ZMLUVE o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy č. APVV-0140-10 Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta UK Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Prírodovedecká fakulta 00397768 7 500,00 € 20.04.2012 20.04.2012 Zmluva
XII/32/2011/54/2012/KFR-CPS Dodatok č.1 k ZMLUVE o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy č. APVV-0140-10 Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta UK Chemický ústav SAV 00166618 8 250,00 € 20.04.2012 20.04.2012 Zmluva
XII/35/2011/55/2012/KZF-CPS Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0150-10 Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta UK Slovenská technická univerzita v Bratislave 397687 21 146,00 € 20.04.2012 20.04.2012 Zmluva
XII/45/2011/56/2012/UST-CPS Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí účelových prostriedkov na riešenie úlohy č. APVV-0665-10 Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta UK VÚRUP a.s. 35691310 1 669,50 € 20.04.2012 20.04.2012 Zmluva
APVV-0223-10-d1_ Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0223-10 Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Fakulta prírodných vied UMB 30232295 10 800,00 € 02.05.2012 02.05.2012 Zmluva
ZAEFM 2011/01 Zmluva o poskytnutí peňažného daru Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK 397865 ZDRUŽENIE ABSOLVENTOV EFM 42131693 Iné 1 000,00 € 25.05.2011 30.08.2012 prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. dekan FMFI UK Zmluva
ZAEFM 2011/02 Zmluva o poskytnutí peňažného daru Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK 397865 ZDRUŽENIE ABSOLVENTOV EFM 42131693 Iné 2 200,00 € 15.11.2011 30.08.2012 prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. dekan FMFI UK Zmluva