Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 634122

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
APVV-0223-10-d4 Dodatok č.4 k Zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-0223-10 na rozpočtový rok 2013 Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK 397865 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 Iné 10 800,00 € 03.09.2013 04.09.2013 31.12.2013 03.09.2013 prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. dekan FMFI UK Zmluva
APVV-0271-11-D5 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. APVV-0271-11 Univerzita Komenského v Bratislave 397865 Agentúra na podporu výskumu a vývoja 30797764 Iné 3 098,00 € 15.01.2015 17.01.2015 12.02.2015 prof. RNDr. Karol Mičieta PhD. rektor UK Zmluva
APVV-0410-10-d3 Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0410-10 Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK 397865 Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 586960 Iné 12 000,00 € 08.04.2013 20.04.2013 19.04.2013 prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. dekan FMFI UK Zmluva
APVV-0465-12 Zmluva o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie Projektu APVV č. APVV-0465-12 Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK 397865 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Ekonomická fakulta UMB Iné 39 686,00 € 30.10.2013 14.11.2013 30.06.2017 21.11.2013 prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. dekan FMFI UK Zmluva
APVV-0520-10-d4 Dodatok č.4 k Zmluve o spolupráci pri riešení úlohy č. APVV-0520-10 Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK 397865 Slovenská akadémia vied - Ústav materiálového výskumu 166804 Iné 13 994,00 € 18.07.2013 26.07.2013 31.12.2013 25.07.2013 prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. dekam FMFI UK Zmluva
APVV-0689-12-D5 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0689-12 v znení jej platných dodatkov Univerzita Komenského v Bratislave 397865 Agentúra na podporu výskumu a vývoja 30797764 Iné 23 359,00 € 13.04.2015 15.04.2015 27.04.2015 prof. RNDr. Karol Mičieta PhD. rektor UK Zmluva
ČZ/28/2015/OVO/FMFI Poistná zmluva číslo 91 1000 0024 pre poistenie majetku Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK 397865 Obchodná poisťovacia a zaisťovacia spoločnosť ASTRA S.A.pobočka poisťovne z iného členského štátu 47243597 Iné 1 422,75 € 18.05.2015 19.05.2015 18.05.2019 18.05.2015 prof. RNDr. Karol Mičieta PhD. rektor UK Zmluva
ČZ/66/2015/OVO/PriF Poistná zmluva číslo 91 1000 0051 pre poistenie majetku Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta UK 397865 Obchodná poisťovacia a zaisťovacia spoločnosť ASTRA S.A.pobočka poisťovne z iného členského štátu 47243597 Iné 24,65 € 18.05.2015 19.05.2015 18.05.2019 18.05.2015 prof. RNDr. Karol Mičieta PhD. rektor UK Zmluva
I/1/2016/ FSEV Zmluva o dielo Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta sociálnych a ekonomických vied 397865 Tomáš Janků Iné 750,00 € 11.05.2016 13.05.2016 31.05.2016 12.05.2016 doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD. dekanka FSEV UK Zmluva
I/18/2015/FSEV Zmluva o dielo Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta sociálnych a ekonomických vied 397865 Irena Bačlija Brajnik Iné 1 200,00 € 09.12.2015 10.12.2015 12.12.2015 09.12.2015 prof. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD. Zmluva
I/21/2014/FSEV Zmluva o dielo Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta sociálnych a ekonomických vied 397865 Miroslav Sirota Iné 246,00 € 04.12.2014 05.12.2014 31.12.2014 04.12.2014 doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD. dekanka FSEV Zmluva
I/78/2013/FiF UK Zmluva o vytvorení diela č. I/78/2013/FiF UK – zborníka Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta UK 397865 prof. Dr. Wilken Willem Karel Hugo ENGELBRECHT, cand. Litt. Iné 600,00 € 18.11.2013 28.11.2013 27.11.2013 prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD. dekan FiF UK Zmluva
II/16/2016 Zmluva o spolupráci Univerzita Komenského v Bratislave - Právnická fakulta UK 397865 Európske združenie študentov práva (ELSA) Bratislava 3179906 Iné 1 500,00 € 10.05.2016 10.06.2016 09.06.2016 doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. dekan PraF UK Zmluva
II/178/12/RUK Kúpna zmluva na dodávku motorového vozidla Peugeot 508 SW Active a Peugeot Boxer Furgon Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny UK 397865 FINAL – CD Bratislava, spol. s r.o. 45960470 Iné 67 134,00 € 20.11.2012 22.11.2012 21.11.2012 prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. rektor UK Zmluva
IV/225/2012/UO Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 021/2012 Jozef Herak- newBorn Production Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľudovíta Štúra - Mlyny UK 414,20 € 18.06.2012 19.06.2012 31.12.2012 18.06.2012 Zmluva
IV/337/2013/MO ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 043/2013 Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK 397865 Indymedia SK, o.z. 42175500 Nájmy a prenájmy 268,80 € 27.09.2013 21.11.2013 30.04.2016 20.11.2013 Mgr. Gula Róbert riaditeľ VMĽŠ – Mlyny UK Zmluva
KZ/3/2017/OVO/UK Kúpna zmluva Univerzita Komenského v Bratislave 397865 Tibor Varga TSV Papier 32627211 Iné 39 999,00 € 09.05.2017 10.05.2017 10.05.2019 09.05.2017 prof. RNDr. Karol Mičieta , PhD. rektor UK Zmluva
SK-FR-2013-0037 Zmluva o poskytnuti prostriedkov č. SK-FR-2013-0037 Univerzita Komenského v Bratislave 397865 Agentúra na podporu výskumu a vývoja 30797764 Iné 2 630,00 € 05.11.2014 13.11.2014 26.11.2014 prof. RNDr. Karol Mičieta PhD. rektor UK Zmluva
V/223/2012/UO Zmluva o ubytovaní č.VII/000668/2012/UBYT/1254550 (variabilný symbol) Renáta Chudá Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľudovíta Štúra - Mlyny UK 90,00 € 18.06.2012 19.06.2012 30.06.2012 18.06.2012 Zmluva
V/265/2012/UO Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. V/265/2012/UO Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľudovíta Štúra - Mlyny 397865 Mgr. Lenka Platková Nájmy a prenájmy 129,00 € 15.06.2012 18.08.2012 30.06.2014 17.08.2012 prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. rektor UK Zmluva