Špecializované zdravotné vyšetrenia

Číslo objednávky: 4500114550
Objednávateľ: Žilinská univerzita v Žiline
IČO: 00397563
Podpísal: Ing. Jana Gjašiková: kvestorka

Dodávateľ:
CPD Dodávatel SK
,
IČO:

Objednávku podpísal: Ing. Jana Gjašiková (kvestorka)