stolička do učebne

Číslo objednávky: 4500114538
Objednávateľ: Žilinská univerzita v Žiline
IČO: 00397563

Dodávateľ:
KLS spol.s.r.o.
Martina Rázusa 9, 010 01 Žilina
IČO: 30223288

Objednávku podpísal: