RSSExport do XMLExport do CSV Počet záznamov: 52525
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum
20131035752013 služba KONICA MINOLTA SLOVAKIA, s.r.o. 3,64 € 03.07.2013
20131030962013 dobropis k fa 30752851 MED-ART, s.r.o. 3,66 € 24.06.2013
20171032522017 služby AQUA PRO, s.r.o. 3,72 € 01.08.2017
20131050492013 materiál EM-TECH s.r.o. 3,76 € 18.10.2013
20171010242017 služby ORANGE SLOVENSKO, a.s. 3,77 € 24.03.2017
20161044772016 služby Východoslovenská vodárenská 3,78 € 12.10.2016
20171007222017 služby Štátny veter. a potravinový ústav 3,80 € 08.03.2017
20141021412014 materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva 3,82 € 14.05.2014
20121048932012 služby ZDRAVSERVIS, spol. s r.o. 3,84 € 06.11.2012
20131006162013 služby ALNEX, s.r.o. 3,85 € 04.03.2013
20151030372015 Tovar, služba, práca Univerzita veterinárskeho lekárstva 3,89 € 20.08.2015
20191021482019 materiál MIkrochem Trade, spol. s r.o. 3,90 € 31.05.2019
20131065432013 materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva 3,91 € 13.12.2013
20171001522017 služby LESY SR. š.p. 3,91 € 30.01.2017
20171054972017 dobropis k fa 70710699 MED-ART, s.r.o. 3,91 € 22.11.2017
20131066232013 dobropis k fa 30759470 MED-ART, s.r.o. 3,93 € 30.12.2013
20111029532011 material Lekáreň RUTHENIA 3,95 € 11.07.2011
20161061552016 materiál ŠEVT, a.s., Bratislava 3,95 € 29.12.2016
20121048602012 dobropis k fa 20758479 MED-ART, s.r.o. 3,96 € 08.11.2012
20131011062013 služby Katedra patologickej anatómie UVL 3,96 € 03.04.2013
20111006402011 material EM-TECH s.r.o. 4,00 € 07.03.2011
20141002672014 služby Univerzitná knižnica v Bratislave 4,00 € 13.01.2014
20131004322013 material ORANGE SLOVENSKO, a.s. 4,00 € 13.02.2013
20111013582011 služby Metodicko-pedagogické centrum 4,00 € 19.04.2011
20111013642011 služby Metodicko-pedagogické centrum 4,00 € 19.04.2011
20111016992011 služby Slovenský plynárenský 4,00 € 21.04.2011
20121003542012 služby Slovenská spol. pre neurovedy 4,00 € 14.02.2012
20131046712013 služby MESSER Tatragas spol. s.r.o. 4,00 € 03.10.2013
20121019452012 služby MESSER Tatragas spol. s.r.o. 4,00 € 04.05.2012
20111043652011 material ORANGE SLOVENSKO, a.s. 4,00 € 20.10.2011