RSSExport do XMLExport do CSV Počet záznamov: 52525
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum
20121025632012 služba Euro Dotácie, a.s. 1 154,64 € 31.05.2012
20121025762012 služba EIP Services, s.r.o. 480,00 € 31.05.2012
20121017992012 služba Euro Dotácie, a.s. 1 154,64 € 30.04.2012
20121018502012 služba NOVA Training, s.r.o. 3 869,99 € 30.04.2012
20121018532012 služba NOVA Training, s.r.o. 10 174,50 € 30.04.2012
20121022272012 služba NOVA Training, s.r.o. 12 539,63 € 31.05.2012
20121022282012 služba NOVA Training, s.r.o. 2 384,99 € 31.05.2012
20121025622012 služba Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 1 427,78 € 18.06.2012
20121030942012 služba EUROFORMES a.s. 1 800,00 € 16.07.2012
20121030952012 služba EUROFORMES a.s. 3 600,00 € 16.07.2012
20121028882012 služba NOVA Training, s.r.o. 10 270,13 € 29.06.2012
20121028892012 služba NOVA Training, s.r.o. 1 290,00 € 29.06.2012
20121032922012 služba CAPTAIN, s.r.o. 2 950,00 € 01.06.2012
20121031602012 služba Dupres Consulting s.r.o. 18 480,00 € 18.07.2012
20121029432012 služba H & R Consulting, s.r.o. 3 300,00 € 06.07.2012
20111043222011 služba NOVA Training, s.r.o. 5 236,27 € 30.09.2011
20111044522011 služba DTS ZDOBA 236,00 € 16.10.2011
20121042092012 služba Dupres Consulting s.r.o. 17 304,00 € 28.09.2012
20121043492012 služba The Anatomy Association of Thailand 461,47 € 04.10.2012
20121033102012 služba NOVA Training, s.r.o. 5 297,63 € 31.07.2012
20121033112012 služba NOVA Training, s.r.o. 15,00 € 31.07.2012
20121035922012 služba NOVA Training, s.r.o. 573,76 € 31.08.2012
20121042702012 služba EIP Services, s.r.o. 240,96 € 28.09.2012
20121042822012 služba Euro Dotácie, a.s. 4 007,28 € 30.09.2012
20121042832012 služba NOVA Training, s.r.o. 9 409,50 € 28.09.2012
20121042842012 služba NOVA Training, s.r.o. 90,00 € 28.09.2012
20111053292011 služba NOVA Training, s.r.o. 10 395,54 € 31.10.2011
20171007642017 služba Zdravie do lekárne 20,00 € 28.02.2017
20171007812017 služba Slovenská lekárnická komora 260,00 € 08.03.2017
20121048632012 sluzby VEO - PREVENT s.r.o. 98,40 € 08.11.2012