lieky pre Univerzitnú lekáreň

Číslo faktúry: 20191036572019
Objednávateľ: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
IČO: 397 474

Dodávateľ:
K&M Media s.r.o.
Čierne 94, 023 13 Čierne
IČO: 44879806

Faktúru podpísal: