služby

Identifikácia objednávky: 4500074777
Dátum zverejnenia: 15.10.2019
Suma s DPH: 110 €
Číslo faktúry: 20191035842019
Objednávateľ: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
IČO: 397 474

Dodávateľ:
GEMINI, združenie
Mlynská dolina, Ilkovičova 6, CH 2, 842 15 Bratislava
IČO: 31744630

Faktúru podpísal: