stoličky

Identifikácia objednávky: 4500074302
Dátum zverejnenia: 01.10.2019
Suma s DPH: 221 €
Číslo faktúry: 20191035152019
Objednávateľ: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
IČO: 397 474

Dodávateľ:
EMPORO, s.r.o.
Lazaretská 8, 811 08 Bratislava 1
IČO: 44562195

Faktúru podpísal: