materiál pre UL

Číslo faktúry: 20191034912019
Objednávateľ: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
IČO: 397 474

Dodávateľ:
JAGE, s.r.o.
Oškerda 91, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 36397512

Faktúru podpísal: