lieky pre Univerzitnú lekáreň

Číslo faktúry: 20191034902019
Objednávateľ: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
IČO: 397 474

Dodávateľ:
KONEX Medic, spol. s r.o.
Rastislavova 7, 040 01 Košice
IČO: 31713343

Faktúru podpísal: