lieky pre Univerzitnú lekáreň

Číslo faktúry: 20191034562019
Objednávateľ: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
IČO: 397 474

Dodávateľ:
VETIS - MVDr. Peter Pongrácz
,
IČO:

Faktúru podpísal: