materiál pre UL

Číslo faktúry: 20191034552019
Objednávateľ: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
IČO: 397 474

Dodávateľ:
CYMEDICA SK, spol. s r.o.
Družstevná 1415/8, 960 01 Zvolen
IČO: 36031780

Faktúru podpísal: