lieky pre Univerzitnú lekáreň

Číslo faktúry: 20191034512019
Objednávateľ: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
IČO: 397 474

Dodávateľ:
PHARMACOPOLA s.r.o.
Svätokrížske námestie 11, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 31570895

Faktúru podpísal: