hygienické potreby

Identifikácia objednávky: 4500074428
Identifikácia zmluvy: Rámcová dohoda č. Z201840063_Z
Dátum zverejnenia: 20.09.2019
Suma s DPH: 133 €
Číslo faktúry: 20191033962019
Objednávateľ: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
IČO: 397 474

Dodávateľ:
Scandi s.r.o.
Lieskovská cesta 465, 962 21 Lieskovec
IČO: 36642983

Faktúru podpísal: