pracovné odevy

Identifikácia objednávky: 4500074672
Identifikácia zmluvy: Rámcová dohoda č. Z201923352_Z
Dátum zverejnenia: 01.10.2019
Suma s DPH: 132 €
Číslo faktúry: 20191033872019
Objednávateľ: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
IČO: 397 474

Dodávateľ:
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
Trieda SNP 90/341, 040 11 Košice
IČO: 47619511

Faktúru podpísal: