krmivo

Identifikácia objednávky: 4500074597
Identifikácia zmluvy: Rámcová dohoda č. Z201836236_Z
Dátum zverejnenia: 19.09.2019
Suma s DPH: 221 €
Číslo faktúry: 20191033672019
Objednávateľ: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
IČO: 397 474

Dodávateľ:
CYMEDICA SK, spol. s r.o.
Družstevná 1415/8, 960 01 Zvolen
IČO: 36031780

Faktúru podpísal: