zdravotnícky materiál

Identifikácia objednávky: 4500074518
Identifikácia zmluvy: Rámcová dohoda č. Z201919405_Z
Dátum zverejnenia: 19.09.2019
Suma s DPH: 2 564 €
Číslo faktúry: 20191033632019
Objednávateľ: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
IČO: 397 474

Dodávateľ:
Univerzita veterinárskeho lekárstva
Komenského 73, 041 81 Košice
IČO: 00397474

Faktúru podpísal: