materiál pre UL

Číslo faktúry: 20191033602019
Objednávateľ: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
IČO: 397 474

Dodávateľ:
Royal Canin Czech & Slovak
Hviezdoslavovo námestie 7, 811 02 Bratislava
IČO: 46342168

Faktúru podpísal: