Tovar, služba, práca

Identifikácia objednávky: 4500074464
Identifikácia zmluvy: Rámcová dohoda č. Z201853011_Z
Dátum zverejnenia: 14.09.2019
Suma s DPH: 137 €
Číslo faktúry: 20191033262019
Objednávateľ: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
IČO: 397 474

Dodávateľ:
EURO MEDIA Košice, s.r.o.
Rastislavova 104, 040 01 Košice
IČO: 31608426

Faktúru podpísal: