krmivo

Identifikácia objednávky: 4500074649
Identifikácia zmluvy: Rámcová dohoda č. Z201848094_Z
Dátum zverejnenia: 21.09.2019
Suma s DPH: 1 332 €
Číslo faktúry: 20191033232019
Objednávateľ: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
IČO: 397 474

Dodávateľ:
MIKROP Slovensko, s.r.o.
Priemyselná 5, 917 01 Trnava
IČO: 31717063

Faktúru podpísal: