lieky pre Univerzitnú lekáreň

Číslo faktúry: 20191032902019
Objednávateľ: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
IČO: 397 474

Dodávateľ:
Perfect Distribution a.s
Kočovce 244, 916 31 Kočovce
IČO: 47719150

Faktúru podpísal: