lieky pre Univerzitnú lekáreň

Číslo faktúry: 20191032602019
Objednávateľ: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
IČO: 397 474

Dodávateľ:
Lohmann & Rauscher, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
IČO: 31347827

Faktúru podpísal: