Tovar, služba, práca

Identifikácia objednávky: 4500074564
Dátum zverejnenia: 14.09.2019
Suma s DPH: 15 €
Číslo faktúry: 20191032362019
Objednávateľ: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
IČO: 397 474

Dodávateľ:
Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
IČO: 31320155

Faktúru podpísal: