lab. materiál

Identifikácia objednávky: 4500074444
Identifikácia zmluvy: Kúpna zmluva č. Z201922717_Z
Dátum zverejnenia: 10.09.2019
Suma s DPH: 372 €
Číslo faktúry: 20191032122019
Objednávateľ: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
IČO: 397 474

Dodávateľ:
Lambda Life a.s.
Levočská 3, 851 01 Bratislava
IČO: 35848189

Faktúru podpísal: