lieky pre Univerzitnú lekáreň

Číslo faktúry: 20191031892019
Objednávateľ: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
IČO: 397 474

Dodávateľ:
MED-ART, spol. s r.o.
Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO: 34113924

Faktúru podpísal: