oprava KE691LG

Identifikácia objednávky: 4500074499
Dátum zverejnenia: 20.09.2019
Suma s DPH: 1 072 €
Číslo faktúry: 20191031532019
Objednávateľ: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
IČO: 397 474

Dodávateľ:
EURIS PRO-AGRO, s.r.o.
Šafárikova 116 A, 048 01 Rožňava
IČO: 36781495

Faktúru podpísal: