materiál

Identifikácia objednávky: 4500074465
Identifikácia zmluvy: Rámcová dohoda č. Z201844856_Z
Dátum zverejnenia: 05.09.2019
Suma s DPH: 3 244 €
Číslo faktúry: 20191031202019
Objednávateľ: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
IČO: 397 474

Dodávateľ:
ADDICOO SK s.r.o.
M. R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok
IČO: 36759511

Faktúru podpísal: