zdravotnícky materiál

Identifikácia objednávky: 4500074327
Identifikácia zmluvy: RD Z20199414_Z -Chirur.šitie
Dátum zverejnenia: 30.08.2019
Suma s DPH: 145 €
Číslo faktúry: 20191031002019
Objednávateľ: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
IČO: 397 474

Dodávateľ:
Univerzita veterinárskeho lekárstva
Komenského 73, 041 81 Košice
IČO: 00397474

Faktúru podpísal: