softvér

Identifikácia objednávky: 4500074393
Identifikácia zmluvy: RD 135/2019/UVLF
Dátum zverejnenia: 04.09.2019
Suma s DPH: 150 €
Číslo faktúry: 20191030662019
Objednávateľ: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
IČO: 397 474

Dodávateľ:
eBIZ a.s.
Lehotského 1, 811 06 Bratislava
IČO: 47455004

Faktúru podpísal: