lab. materiál

Identifikácia objednávky: 4500074311
Identifikácia zmluvy: RD 28/2019/UVLF
Dátum zverejnenia: 30.08.2019
Suma s DPH: 460 €
Číslo faktúry: 20191030322019
Objednávateľ: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
IČO: 397 474

Dodávateľ:
IDEXX Laboratories Slovakia s.r.o.
Lazaretská 8, 811 08 Bratislava
IČO: 50159402

Faktúru podpísal: